Zasady Konkursu

Wybór działu:

„Mapa w skali jeden do jednego” to temat VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Programu Grantowego „Wena” Fundacji Rodziny Staraków.

 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego, autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego, przy pomocy szeroko rozumianych środków artystycznego wyrazu, oddającego temat konkursowy: „Mapa w skali jeden do jednego" Zadanie zostało szerzej opisane na stronie głównej Programu Grantowego „Wena”, w ogłoszeniu dotyczącym VI edycji Konkursu → starakfoundation.org/pl/wena 

 

starakfoundation.org 

Kto może aplikować?

Aplikować mogą publiczne licea plastyczne, dalej we wszystkich dokumentach: „Licea Plastyczne”. Konkurs ma charakter otwarty. Aplikację składa nauczyciel, odpowiedzialny za realizację projektu edukacyjno-artystycznego. Projekt musi być realizowany przez zespół minimum pięciu uczniów pod opieką nauczyciela prowadzącego.

 

starakfoundation.org 

Jaka jest maksymalna wysokość grantu?

Maksymalna kwota grantu, udzielonego w ramach Konkursu dla jednego projektu, wynosi 18 000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Uzasadnienie wysokości środków finansowych, o które aplikuje składający wniosek, powinno być adekwatne do zaproponowanego w Formularzu Aplikacyjnym budżetu.

 

starakfoundation.org 

Na co mogą zostać przeznaczone środki finansowe?

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację działań opisanych w złożonym do Konkursu Formularzu Aplikacyjnym dotyczącym projektu. Środki te mogą zostać przeznaczone na różnorodne działania edukacyjne i artystyczne, koszty niezbędnych warsztatów, wyjazdów, a także na materiały i sprzęt używane do realizacji projektu. Sumaryczna kwota wynagrodzeń dla Nauczyciela lub Nauczycieli prowadzących nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł brutto.

 

starakfoundation.org 

Do kiedy można składać wnioski?

Zgłoszenia do Programu za pomocą Formularza Aplikacyjnego przyjmowane są do 30 kwietnia 2024 r.

 

starakfoundation.org 

Kiedy projekt powinien zostać zrealizowany?

Projekt powinien zostać zrealizowany w trakcie roku szkolnego 2024/2025, w terminie najwcześniej od 1 września 2024 r. i najpóźniej do 30 czerwca 2025 r.

 

starakfoundation.org 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski do Konkursu przyjmowane są wyłącznie poprzez → Formularz Aplikacyjny. Złożenie Formularza jest równoznaczne z posiadaniem zgody Dyrektora Liceum Plastycznego na zgłoszenie i realizację złożonego Projektu. Zapoznaj się z Regulaminem Programu w sekcji → Do pobrania. W razie pytań dotyczących złożenia wniosku prosimy o kontakt z Menadżerką Programową Karoliną Kępczyk: kkepczyk@starakfoundation.org / tel. +48 696 466 143

 

starakfoundation.org 

Czy można zgłosić do Konkursu więcej niż jeden projekt?

Maksymalnie 3 projekty z danej szkoły będą przyjęte do oceny konkursowej. W przypadku złożenia większej liczby projektów przez jedno Liceum Plastyczne, o wyborze 3 projektów poddanych dalszej procedurze konkursowej zadecyduje kolejność zgłoszeń. Każdy projekt powinien zostać zgłoszony na osobnym Formularzu Aplikacyjnym.

 

starakfoundation.org 

Jak przebiega procedura konkursowa?

Wnioski, które zostaną złożone do Konkursu, w pierwszej kolejności zostają poddane ocenie formalnej. Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną przedstawione Kapitule konkursowej, która dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów edukacyjno-artystycznych, opisanych poniżej. Po dokonaniu oceny merytorycznej Kapituła przygotowuje ranking zgłoszonych projektów, z rekomendacją ich finansowania celem podjęcia przez Zarząd Fundacji Rodziny Staraków uchwały o przyznaniu finansowania. Ostateczną decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Zarząd Fundacji Rodziny Staraków. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. Wyniki Konkursu, wraz z listą laureatów, którym zostało przyznane finansowanie, zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Rodziny Staraków.

 

starakfoundation.org 

Jakie są kryteria oceny merytorycznej projektu?

Najważniejszym kryterium oceny merytorycznej Projektu jest jego nowatorskość i trwałość. Nowatorskość rozumiemy jako twórcze i kreatywne podejście oraz nieszablonowe myślenie w ramach realizowanego projektu (w opozycji do pomysłów będących prostą replikacją lub odtworzeniem). Doceniamy zastosowanie nowych praktyk artystycznych, które w znacznej mierze przekraczają klasyczne definicje sztuki i jej dyscyplin. Nowatorskie nie są jednak dla nas jedynie nowe pomysły czy techniki, ale także np. wykorzystanie zapomnianych technik, materiałów czy wzornictwa. Za trwałe uznajemy te pomysły, które nie poddają się chwilowym modom i hołdują zrównoważonemu rozwojowi, opartemu na głębokim namyśle intelektualnym i etycznym. To projekty, które mają szansę nie być jednorazowe, a być rozwijane w przyszłości lub być częścią większego przedsięwzięcia.

 

Ocena merytoryczna projektu będzie przeprowadzona wedle następujących kryteriów:

 

Zgodność z celami Programu Grantowego „Wena” tj.:

 • wspieranie edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych;
 • otwieranie nowych perspektyw dla młodzieży licealnej, która swoją przyszłość wiąże ze sztuką;
 • inspirowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych;
 • rozwijanie krytycznego i kreatywnego odbioru sztuki;
 • rozwijanie kompetencji w zakresie współtworzenia i pracy zespołowej;
 • wspieranie kadry nauczycielskiej prowadzącej edukację w dziedzinie sztuk plastycznych poprzez popularyzację kreatywnych metod nauczania, umożliwienie kształcenia w ramach zajęć pozaszkolnych realizowanych ponad podstawę programową.

 

Wartość edukacyjna projektu:

 • Budowanie samodzielności i zaangażowania uczniów do podejmowania działań twórczych, rozwijających ich pasje i zainteresowania;
 • Rozwój kompetencji uczniów w zakresie pracy zespołowej, wspólnej realizacji projektu, wspólnego wypracowywania pomysłów i rozwiązań;
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy świadomego i krytycznego odbioru sztuki;
 • Nowoczesność, kreatywność i innowacyjność metod nauczania.

 

Wartość artystyczna projektu:

 • Pomysłowość, nowatorski charakter, oryginalność oraz trwałość Projektu;
 • Atrakcyjność prezentacji efektów projektu, siła i oryginalność przekazu, wielowarstwowość i możliwość szerokiej interpretacji;
 • Zaangażowanie środowiska artystycznego w regionie, w Polsce i/lub zagranicą (kontakt z artystami, instytucjami, uczelniami wyższymi);

 

W przypadku gdy finalnym efektem projektu jest stworzenie pracy artystycznej, przy jej ocenie artystycznej brane pod uwagę będą także:

 • celowy i przemyślany przekaz kompozycji;
 • umiejętność poprawnego posługiwania się środkami artystyczno-technicznymi,
 • zastosowanie ciekawych technik i technologii artystycznych.

 

Organizacja projektu:

 • Dobrze sformułowany plan działań projektowych i harmonogram ich realizacji;
 • Adekwatność budżetu projektu do zaplanowanych działań.

 

Społeczne oddziaływanie projektu (dodatkowo punktowane):

 • Poruszanie tematyki ważnej społecznie;
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • Współdziałanie z lokalną społecznością.

 

starakfoundation.org 

Harmonogram Konkursu:

 • Składanie aplikacji: do 30 kwietnia 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników: czerwiec 2024 r.
 • Realizacja projektów: wrzesień 2024 – czerwiec 2025 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

PL

EN

Fundacja w social media