Program Grantowy Wena

Wybór działu:

 

Program Grantowy „Wena” jest skierowany do liceów plastycznych z uprawnieniami szkoły publicznej, a jego głównym celem jest wspieranie edukacji artystycznej młodzieży, wiążącej swoją przyszłość ze sztuką. Fundacja, przyznając w drodze konkursu granty o maksymalnej wartości 16 000 zł na realizację autorskich projektów edukacyjno-artystycznych, otwiera przed młodzieżą szkolną nowe perspektywy rozwoju. Ponadto:

 

  • inspiruje uczniów do samodzielnych działań twórczych;
  • rozwija krytyczny i kreatywny odbiór sztuki;
  • rozwija kompetencje w zakresie współtworzenia i pracy zespołowej;
  • wspiera kadrę nauczycielską, prowadzącą edukację w dziedzinie sztuk plastycznych, poprzez popularyzację kreatywnych metod nauczania,
  • umożliwia kształcenie w ramach zajęć ponad podstawę programową.Zgłaszane do Konkursu projekty są oceniane przez Kapitułę Konkursową według kryteriów wartości edukacyjnej i artystycznej. Dodatkowo premiowane jest także oddziaływanie społeczne zgłoszonych projektów.  Kryteria oceny w zakładce Zasady Konkursu

 

Nasz grant - ma sprawiać, że uczniowie i ich nauczyciele będą mogli skupić się na tym, co najbardziej ich interesuje, pasjonuje, ożywia, że będą czuć się bardziej wolni w swojej twórczości.

 

Anna Woźniak-Starak, przewodnicząca Kapituły Konkursowej

 

 

 

IV edycja konkursu Programu Grantowego „Wena” Fundacji Rodziny Staraków w roku szkolnym 2022/2023 – na projekt edukacyjno-artystyczny pt. „Sztuka naprawiania świata” 

 

Obserwując świat, widzimy jak psuje się pandemicznie już od dwóch lat. 24 lutego 2022 roku popsuł się całkowicie. Coś przestaje działać na dużą skalę, np. kiedy wszędzie szaleje wirus i trzeba całkowicie zamknąć szkołę lub kiedy wybucha wojna. Kiedy indziej dostrzegamy małe usterki – dziurę w chodniku, pęknięte okno, złamaną gałąź. Albo coś psuje się między nami. Ktoś się obraża, traktuje innych z góry, nie wyciąga pomocnej dłoni. Jak to wszystko naprawić? Wiele możemy się nauczyć z historii sztuki, która pełna jest przykładów troski o planetę, bliskie sąsiedztwo i odległe krainy, ludzi, zwierzęta i rośliny.

 

W działaniach Fundacji, poprzez organizowane konkursy, rozwijamy edukację artystyczną młodych ludzi, kształtujących swoje postawy twórcze i społeczne. Promujemy zjawiska w sztuce, oparte na wartościach, na konfrontacji dobra ze złem. W ten sposób próbujemy naprawiać świat, a młodzież liceów plastycznych zyskuje narzędzia do wyrażenia siebie poprzez sztukę, do bycia wolnym w swojej twórczości, do aprobaty lub wyraźnego sprzeciwu.

 

Tegoroczna edycja Konkursu nawiązuje do twórczości Jerzego Ludwińskiego, krytyka i pisarza, miłośnika sztuki konceptualnej. Artysta porównywał w latach 70. XX wieku sztukę do …kleju. Sztuka łączy ze sobą różne, na pozór nieprzystające do siebie elementy, wypełnia szczeliny, sprawia, że nasze życie jest pełne niespodzianek. Nawet jeśli przy jej pomocy nie uda nam się czegoś „załatać”, to może będziemy chcieli za pomocą swoich rysunków, instalacji, akcji, rzeźb i fotografii zachęcić innych do naprawienia jednej małej rzeczy w najbliższym otoczeniu.

 

  

Partnerzy Konkursu „Wena":

 

 


 

 

Od czasu uruchomienia Programu Grantowego „Wena” odbyły się już trzy edycje konkursowe:

 

III edycja konkursu Programu Grantowego „Wena” Fundacji Rodziny Staraków w roku szkolnym 2021/2022 – konkurs na projekt edukacyjno-artystyczny pt. „Świat z mojego okna”. Trwa realizacja nagrodzonych projektów.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie edukacyjno-artystycznych projektów. Inspirację stanowiły: postrzeganie i odbiór świata i ludzi zmienionych pandemią, przez dosłownie
i metaforycznie rozumiane „okno”. To tradycyjne, analogowe, a także cyfrowe. Zaprosiliśmy młodzież, do eksperymentu z różnymi materiałami, formami, środkami wypowiedzi artystycznej i sformułowania przekazu społecznego będącego odpowiedzią na pytania: Co stało się ważne? Czego dotychczas nie widzieliśmy, a obecnie patrzymy na to z ogromną przenikliwością? Jakie pojawiły się nowe możliwości, szanse? Czy możemy lepiej poznać siebie nawzajem, wysłać komunikat, odpowiedzieć na lokalne czy ogólnoświatowe problemy? Czy na podstawie obserwacji i wymiany spostrzeżeń możemy stworzyć kroniki obecnego czasu, doświadczonego izolacją i samotnością? 

 

III edycji Konkursu patronował film legendarnego polskiego artysty Józefa Robakowskiego pt. „Z mojego okna”. Artysta przez ponad 20 lat nagrywał z kuchennego okna sceny rozgrywające się przed jego domem. Ten artystyczny zapis miał  inspirować do znalezienia własnych form wypowiedzi i zgłaszania autorskich projektów. Nagrodzone projekty, stworzyły szansę do wspólnego działania, do bycia razem z innymi uczniami, nauczycielami czy lokalną społecznością, co po czasie izolacji miało ogromne znaczenie dla odbudowy zaburzonych relacji.

 

W chwili ogłaszania IV edycji Konkursu, zostały zakończone dwa projekty. Kolejne są w trakcie realizacji. Prezentujemy projekt „HydeArt" Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu oraz projekt „Spotkajmy się znowu” Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie 

 

Partnerami III edycji Konkursu „Wena" byli:

 

 


 

 

II edycja konkursu Programu Grantowego „Wena” Fundacji Rodziny Staraków zorganizowana
w roku szkolnym 2020/2021 – konkurs na projekt edukacyjno-artystyczny pt. „Bliskość i relacje międzyludzkie”.

 

Zaprosiliśmy młodzież licealną do wyrażenia siebie poprzez sztukę. Pomocne były postawione przez Organizatorów pytania: Czym jest bliskość w dzisiejszym świecie? Czy można zmienić jakość relacji wobec zanikającej więzi człowieka z człowiekiem i otaczającym go światem? Czego potrzebuję, żeby być w bliskości ze sobą i innymi? Intensywność życia stwarza mało przestrzeni na zadanie sobie tak personalnych pytań.

 

Ogłaszając Konkurs na początku marcu 2020, nie zdawaliśmy sobie sprawy z jakimi ograniczeniami wszyscy będziemy musieli się zmierzyć w związku z pandemią i jak bardzo temat bliskości i relacji międzyludzkich będzie aktualny i ważny w czasie powszechnej izolacji i wyzwań z jakimi będziemy się mierzyć każdego dnia. W trudnych warunkach, przy ogromnej determinacji nauczycieli i uczniów, otrzymaliśmy 30 wniosków.

 

Realizacja projektów rozpoczęła się w październiku 2020 roku. Jednakże, kolejne zamknięcie szkół z powodu pandemii sprowadziło naukę do trybu zdalnego i w tych warunkach uczniowie opracowywali koncepcje, plany przygotowawcze, kupowany był potrzebny sprzęt i materiały, organizowane były wykłady ekspertów, mające ogromną wartość edukacyjną dla poszczególnych projektów.

Jesteśmy zbudowani tym, że pomimo ograniczeń, nasi Beneficjenci zrealizowali wszystkie projekty z przesunięciami harmonogramów na kolejny rok szkolny.

 

Zwracamy uwagę na trzy ze zrealizowanych projektów.

„Kultura nie boli. Ja+Ty=My!” - projekt przeprowadzony w formie akcji społecznej przez Zespół  Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Tytuł akcji, poruszając tematy tolerancji i bliskości, celująco oddał temat Konkursu „ Bliskości i relacji międzyludzkich”. Forma akcji – happening i towarzyszące działania performatywne, przeprowadzone poza obszarem szkolnym, na głównym placu w Częstochowie miały szerokie oddziaływanie społeczne. Akcja „ Ja+TY=My” to nie pojedyncze wydarzenie ale ósme tego typu wydarzenie organizowane przez młodzież częstochowskiego plastyka. Zatem, projekt wyróżnia się takimi cechami jak trwałość i ciągłość. Podejmowane przez uczniów działania mają ogromne znaczenie edukacyjne propagujące hasła prawidłowych form zachowań w przestrzeni publicznej, która paradoksalnie uważana jest za niczyją. Młodzież połączyła działania edukacyjne ze sztuką zaprezentowaną m.in.: w mobilnej galerii prac uczniów – plakatów bogatych w swej treści przekazu. Projekt częstochowskiego liceum jest w swej istocie projektem kompletnym, wzorcowym. 

 

Dwie inne realizacje:

Panoramiczny happening morski „Tańczący z falami” projekt przeprowadzony przez uczennice
i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie oraz „Lustra” projekt zrealizowany przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, to wspaniałe projekty o ogromnej wartości edukacyjnej i artystycznej. W tych projektach zostało pokazana istota i wartość współtworzenia. Podziwialiśmy wybitnie uzdolnioną artystycznie młodzież.

 

Partnerami II edycji Konkursu „Wena" byli:

 

 


 

I edycja konkursu Programu Grantowego „Wena” Fundacji Rodziny Staraków zorganizowana w roku szkolnym 2019/2020 – konkurs na projekt edukacyjno-artystyczny w temacie dowolnym.  

Byliśmy mile zaskoczeni szerokim odzewem szkół, nauczycieli i uczniów, gdyż otrzymaliśmy 58 wniosków z pomysłami na realizację projektów edukacyjno-artystycznych. Kapituła Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Fundacji 11 projektów do przyznania grantu. Większość projektów, mimo trudności spowodowanych pandemią i wynikającymi z tego czasowymi przesunięciami w harmonogramie, została wspaniale zrealizowana.

 

Przykładem jednej z najciekawszych realizacji jest projekt „Śladami Polskich Minerałów stosowanych w jubilerstwie. Krzemień pasiasty-kamień optymizmu”, w którym uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach stworzyli autorskie projekty biżuteryjne. Ostateczny efekt pracy uczniów i nauczycieli, został zaprezentowany na wystawie w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Zestaw trzech brosz „Krzemienne pejzaże” autorstwa Martyny Przegendzy oraz wisior „Loneliness” autorstwa Dominika Gocały zostały wyróżnione i włączone do stałej kolekcji sandomierskiego Muzeum z jedyną na świecie kolekcją biżuterii i przedmiotów sztuki stworzonych z wykorzystaniem endemicznie występującego w okolicach Sandomierza krzemienia pasiastego. W opinii artystów prace wszystkich uczestników projektu wyróżniały się interesującą formą, precyzją wykonania oraz swobodą połączenia metalu szlachetnego z graficznym malarskim kamieniem.

 

Uroczyste wręczenie grantów I edycji konkursu odbyło się 28 września 2019 roku w siedzibie Fundacji Rodziny Staraków podczas Gali inaugurującej Program Grantowy „Wena”. W Gali udział wzięli: Anna i Jerzy Starakowie, Agnieszka Woźniak-Starak, jak również członkowie Kapituły Konkursowej oraz zaproszeni goście związani ze światem sztuki i kultury, m. in.: Andrzej Pągowski, Bartosz Górny, Michał Zaborowski, Paweł Grunert, Małgorzata Bela, Maria Sadowska i Małgorzata Szumowska.

 

Partnerami I edycji Konkursu „Wena" byli:

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

PL

EN