Program Grantowy Wena

Zasady programu

Kto może aplikować? Jaka jest maksymalna wysokość grantu? Na co mogą zostać przeznaczone środki finansowe? Jak przebiega procedura konkursowa? Wszystkie informacje udostępniamy w niniejszym dziale.

Kto może aplikować?

Aplikować o grant mogą publiczne średnie szkoły plastyczne z terenu całej Polski:

 • publiczne czteroletnie licea plastyczne
 • publiczne ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych
 • publiczne pięcioletnie licea sztuk plastycznych (w związku ze zmianami w systemie edukacji od września 2019 r.)

Konkurs ma charakter otwarty. Aplikację składa nauczyciel, odpowiedzialny za realizację projektu edukacyjno-artystycznego w swojej szkole. Projekt musi być realizowany przez minimum pięcioro uczniów. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z posiadaniem zgody Dyrektora szkoły na zgłoszenie i realizację złożonego projektu.

 

Jaka jest maksymalna wysokość grantu?

Maksymalna kwota grantu, udzielonego w ramach programu „Wena” dla jednego projektu, wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Środki finansowe, o które aplikuje składający wniosek, powinny być adekwatne do zaproponowanego zakresu projektu i dobrze uzasadnione w zgłoszeniu.

 

Na co mogą zostać przeznaczone środki finansowe?

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację działań opisanych w projekcie, złożonym do Programu. Środki te mogą zostać przeznaczone na różnorodne działania projektowe z młodzieżą, koszty niezbędnych wyjazdów, a także na materiały i sprzęt. Koszty wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego projekt nie mogą przekraczać 1/4 wnioskowanej kwoty finansowania. Koszty zakupu materiałów i sprzętu nie mogą przekraczać 1/3 wnioskowanej kwoty finansowania.

 

Do kiedy można składać wnioski?

Zgłoszenia do programu przyjmujemy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

 

Kiedy projekt powinien zostać zrealizowany?

Projekt powinien zostać zrealizowany w trakcie roku szkolnego 2019/2020, w terminie od 1 września 2019r. do 31 maja 2020 r.

 

Jak złożyć aplikację?

Aplikacje do programu zbierane są wyłącznie poprzez Formularz aplikacyjny.

 

Czy można złożyć więcej niż jeden projekt?

Z jednego liceum plastycznego może zostać złożonych więcej niż jeden projekt. Jedna osoba także może złożyć więcej niż jeden projekt. Każdy projekt powinien jednak zostać zgłoszony w osobnym formularzu zgłoszeniowym.

 

Jak przebiega procedura konkursowa?

Wnioski, które zostaną złożone do Programu, w pierwszej kolejności zostają poddane ocenie formalnej. Następnie zostają przedstawione Kapitule konkursowej, która dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów edukacyjno-artystycznych. Po dokonaniu oceny Kapituła przygotowuje ranking zgłoszonych projektów, z rekomendacją ich finansowania. Ostateczną decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Zarząd Fundacji Rodziny Staraków. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. Wyniki konkursu grantowego, wraz z listą projektów, którym zostało przyznane finansowanie, zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Rodziny Staraków.

 

Jakie są kryteria oceny merytorycznej projektu?

Ocena merytoryczna projektu będzie przeprowadzona wedle następujących kryteriów:

 

 • Zgodność z celami programu Wena:
  • Rozwój edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych.
  • Otwieranie nowych perspektyw dla młodzieży wiążącej swoją przyszłość ze sztuką.
  • Motywowanie młodzieży do samodzielnych działań twórczych, rozwój jej pasji i pomysłów.
  • Wsparcie dla nauczycieli poprzez możliwość kształcenia w ramach zajęć pozaszkolnych.
  • Upowszechnianie wiedzy o sztuce w Polsce.

 

 • Wartość edukacyjna projektu:
  • Budowanie samodzielności i zaangażowania uczniów do podejmowania działań twórczych, rozwijających ich pasje i zainteresowania
  • Rozwój kompetencji uczniów w zakresie pracy zespołowej, wspólnej realizacji projektu, wspólnego wypracowywania pomysłów i rozwiązań
  • Kształtowanie wśród uczniów postawy świadomego i krytycznego odbioru sztuki
  • Nowoczesność i innowacyjność metod nauczania

 

 • Wartość artystyczna projektu:
  • Pomysłowość, nowatorski charakter i oryginalność projektu
  • Atrakcyjność prezentacji wyników projektu, siła i oryginalność przekazu, wielowarstwowość i możliwość interpretacji
  • Zaangażowanie środowiska artystycznego w Polsce i/lub zagranicą (kontakt z artystami, instytucjami, uczelniami wyższymi)
  • W przypadku gdy efektem projektu jest stworzenia pracy artystycznej brane pod uwagę przy ocenie będą także: celowy i przemyślany przekaz kompozycji oraz umiejętność poprawnego posługiwania się środkami artystyczno-technicznymi, zastosowanie ciekawych technik i technologii artystycznych

 

 • Organizacja projektu:
  • Dobrze sformułowany plan działania
  • Adekwatność budżetu do zaplanowanych działań

 

 • Społeczne oddziaływanie projektu (dodatkowo punktowane):
  • Poruszanie tematyki ważnej społecznie
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Współpraca lub wpływ na lokalną społeczność

 

 

Harmonogram Programu:

 1. Składanie aplikacji: do 31 maja 2019 r.
 2. Ogłoszenie wyników: czerwiec/lipiec 2019 r.
 3. Uroczysta Gala wręczenia: wrzesień 2019 r.
 4. Realizacja projektów: wrzesień 2019 – maj 2020 r.

 

 

starakfoundation.org

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

PL

EN

Facebook

Instagram