Zasady programu

Wybór działu:

Tematyka konkursu

Tematem II edycji ogólnopolskiego konkursu Programu Grantowego Wena jest "Bliskość i relacje międzyludzkie". 

 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego, autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego, przy pomocy szeroko rozumianych środków artystycznego wyrazu, oddającego temat "Bliskość i relacje międzyludzkie" w dzisiejszym świecie.

 

Kto może aplikować?

Aplikować o grant mogą publiczne średnie szkoły plastyczne z terenu całej Polski:

 • publiczne czteroletnie licea plastyczne
 • publiczne ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych
 • publiczne pięcioletnie licea sztuk plastycznych (w związku ze zmianami w systemie edukacji od września 2019 r.)

Konkurs ma charakter otwarty. Aplikację składa nauczyciel, odpowiedzialny za realizację projektu edukacyjno-artystycznego w swojej szkole. Projekt musi być realizowany przez zespół minimum pięcioro uczniów. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z posiadaniem zgody Dyrektora szkoły na zgłoszenie i realizację złożonego projektu.

 

Jaka jest maksymalna wysokość grantu?

Maksymalna kwota grantu, udzielonego w ramach programu „Wena” dla jednego projektu, wynosi 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Środki finansowe, o które aplikuje składający wniosek, powinny być adekwatne do zaproponowanego zakresu projektu i dobrze uzasadnione w zgłoszeniu.

 

Na co mogą zostać przeznaczone środki finansowe?

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację działań opisanych w projekcie, złożonym do Programu. Środki te mogą zostać przeznaczone na różnorodne działania edukacyjne i artystyczne z młodzieżą, koszty niezbędnych wyjazdów, a także na materiały i sprzęt. Koszty wynagrodzenia dla nauczyciela prowadzącego projekt nie mogą przekraczać 1/4 wnioskowanej kwoty finansowania. 

 

Kiedy można składać wnioski?

Zgłoszenia do programu przyjmujemy od 2 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Kiedy projekt powinien zostać zrealizowany?

Projekt powinien zostać zrealizowany w trakcie roku szkolnego 2020/2021, w terminie od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r.

 

Jak złożyć aplikację?

Aplikacje do programu zbierane są wyłącznie poprzez Formularz aplikacyjny.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Menadżerką Programową Małgorzatą Chmielecką:

mchmielecka@starakfoundation.org

tel. + 48 730 952 600

 

Czy można złożyć więcej niż jeden projekt?

Maksymalnie 3 projekty z danej szkoły będą przyjęte do oceny konkursowej. W przypadku złożenia większej liczby projektów przez jedno liceum, o wyborze 3 projektów poddanych dalszej procedurze konkursowej zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy projekt powinien zostać zgłoszony w osobnym formularzu zgłoszeniowym.

 

Jak przebiega procedura konkursowa?

Wnioski, które zostaną złożone do Programu, w pierwszej kolejności zostają poddane ocenie formalnej.

 

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostają przedstawione Kapitule konkursowej, która dokonuje oceny merytorycznej według kryteriów edukacyjno-artystycznych, które opisane są poniżej. Po dokonaniu oceny Kapituła przygotowuje ranking zgłoszonych projektów, z rekomendacją ich finansowania.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Zarząd Fundacji Rodziny Staraków. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. Wyniki konkursu grantowego, wraz z listą projektów, którym zostało przyznane finansowanie, zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Rodziny Staraków.

 

Jakie są kryteria oceny merytorycznej projektu?

Najważniejszym kryterium oceny merytorycznej projektu jest dla nas jego nowatorskość i trwałość.

 

Nowatorskość rozumiemy jako twórcze i kreatywne podejście oraz nieszablonowe myślenie w ramach realizowanego projektu (w opozycji do pomysłów będących prostą replikacją lub odtworzeniem). Doceniamy zastosowanie nowych praktyk artystycznych, które w znacznej mierze przekraczają klasyczne definicje sztuki i jej dyscyplin. Nowatorskie nie są jednak dla nas jedynie nowe pomysły czy techniki, ale także np. wykorzystanie zapomnianych technik, materiałów czy wzornictwa.

Za trwałe uznajemy te pomysły, które nie poddają się chwilowym modom i hołdują zrównoważonemu rozwojowi, opartemu na głębokim namyśle intelektualnym i etycznym. To projekty, które mają szansę nie być jednorazowe, a być rozwijane w przyszłości lub być częścią większego przedsiewzięcia.

 

Ocena merytoryczna projektu będzie przeprowadzona wedle następujących kryteriów:

 

 • Zgodność z celami programu Wena:
  • Rozwój edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych.
  • Otwieranie nowych perspektyw dla młodzieży wiążącej swoją przyszłość ze sztuką.
  • Motywowanie młodzieży do samodzielnych działań twórczych, rozwój jej pasji i pomysłów.
  • Wsparcie dla nauczycieli poprzez możliwość kształcenia w ramach zajęć pozaszkolnych.
  • Upowszechnianie wiedzy o sztuce w Polsce.

 

 • Wartość edukacyjna projektu:
  • Budowanie samodzielności i zaangażowania uczniów do podejmowania działań twórczych, rozwijających ich pasje i zainteresowania
  • Rozwój kompetencji uczniów w zakresie pracy zespołowej, wspólnej realizacji projektu, wspólnego wypracowywania pomysłów i rozwiązań
  • Kształtowanie wśród uczniów postawy świadomego i krytycznego odbioru sztuki
  • Nowoczesność i innowacyjność metod nauczania

 

 • Wartość artystyczna projektu:
  • Pomysłowość, nowatorski charakter i oryginalność projektu oraz jego trwałość
  • Atrakcyjność prezentacji wyników projektu, siła i oryginalność przekazu, wielowarstwowość i możliwość interpretacji
  • Zaangażowanie środowiska artystycznego w regionie, w Polsce i/lub zagranicą (kontakt z artystami, instytucjami, uczelniami wyższymi)
  • W przypadku gdy efektem projektu jest stworzenia pracy artystycznej brane pod uwagę przy ocenie będą także: celowy i przemyślany przekaz kompozycji oraz umiejętność poprawnego posługiwania się środkami artystyczno-technicznymi, zastosowanie ciekawych technik i technologii artystycznych

 

 • Organizacja projektu:
  • Dobrze sformułowany plan działania
  • Adekwatność budżetu do zaplanowanych działań

 

 • Społeczne oddziaływanie projektu (dodatkowo punktowane):
  • Poruszanie tematyki ważnej społecznie
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Współpraca lub wpływ na lokalną społeczność

 

 

Harmonogram Programu:

 • Składanie aplikacji: od 2 marca do 30 czerwca 2020 r.
 • Ogłoszenie wyników: sierpień 2020 r.
 • Uroczysta Gala wręczenia dyplomów: termin do potwierdzenia (zakaz zgromadzeń z powodu koronawirusa)
 • Realizacja projektów: wrzesień 2020 – maj 2021 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

PL

EN

Facebook

Instagram